Representantforslag stortingsrepresentantene Guri Melby, Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om en uavhengig granskning av spesialenheten

stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2021-2022/dok8-202122-255s/?utm_medium=rss&utm_source=www.stortinget.no&utm_campaign=Representantforslag
VOTE
DISCUSSION

    No comments yet!

NEW COMMENT
Only registered users can comment on this initiative! Please login or register to continue.