Proposals
Name Creator Category Date Views Comments Supporters

Representantforslag om landsdekkende institusjonstilbud for barn som har begått alvorlige eller gjentatte lovbrudd

Stortinget Norge Norway 2024-05-24 6 0

Representantforslag om en rask etablering av en kompensasjonsordning for oljearbeidere fra pionertiden

Stortinget Norge Norway 2024-05-17 15 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Fiskaa, Andreas Sjalg Unneland, Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø om rammene for Etterretningstenesta

Stortinget Norge Norway 2024-05-17 13 0 0

Representantforslag om å gjenåpne veisystemet i og rundt Oslo

Stortinget Norge Norway 2024-05-15 18 0 0

Representantforslag om å gjøre fast fashion dyrere og brukthandel billigere

Stortinget Norge Norway 2024-05-14 20 0 0

Representantforslag om å løfte flere barn ut av fattigdom

Stortinget Norge Norway 2024-05-09 28 0 0

Representantforslag om ivaretagelse av minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser, forsvarsrelatert aktivitet og nordmenn i utenlandstjeneste

Stortinget Norge Norway 2024-05-09 29 0 0

Representantforslag om konsekvenser av fleksibel skolestart

Stortinget Norge Norway 2024-05-01 43 0 0

Representantforslag om kjønn

Stortinget Norge Norway 2024-05-01 48 0 0

Representantforslag om å sikre ansatte i eget selskap muligheten til å selge sine tjenester gjennom innleie

Stortinget Norge Norway 2024-04-30 44 0 0

Representantforslag om å fremme innkjøp, bruk og reparasjon av elbiler med lav miljøbelastning i hele livsløpet

Stortinget Norge Norway 2024-04-26 51 0 0

Representantforslag om å fjerne subsidiene over statsbudsjettet til selfangst

Stortinget Norge Norway 2024-04-19 55 0 0

Representantforslag om en bærekraftig reindriftsforvaltning

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 73 0 0

Representantforslag om å forebygge, dokumentere og slå ned på lønnstyveri, og hjelpe ofrene for arbeidslivskriminalitet

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 67 0 0

Representantforslag om en mer sirkulær byggenæring

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 90 0 0

Representantforslag om forslag til medlemskapsavtale som legges fram for folkeavstemning

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 76 0 0

Representantforslag om å la arbeidsfolk beholde mer av verdiene de skaper

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 67 0 0

Representantforslag om forbud mot engangsgrill

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 91 0 0

Representantforslag om å forhindre et folkemord på Gazastripen

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 94 0 0

Representantforslag om utfasing av torv i hagejord

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 84 0 0

Representantforslag om en bedre praksis for gravide kvinners møte med helsevesenet og praksis for innvilgelse av planlagt keisersnitt

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 69 0 0

Representantforslag om å legge ned veto mot EUs fjerde energimarkedspakke

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 65 0 0

Representantforslag om å endre utlånsforskriften for å hjelpe flere førstegangskjøpere inn på boligmarkedet

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 81 0 0

Representantforslag om å bygge opp systemet for restaurering av natur og dyreliv i Norge i tråd med målsettingene i naturavtalen

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 75 0 0

Representantforslag om å bevare og restaurere økosystemet i Oslofjorden

Stortinget Norge Norway 2024-04-11 68 0 0

Representantforslag om trygge barnehager og skoler

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 92 0 0

Representantforslag om å styrke yrkesfagopplæringen

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 84 0 0

Representantforslag om nattog til København

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 76 0 0

Representantforslag om å stanse nedleggelsen av rusbehandlingsenheten ved Tronvik

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 77 0 0

Representantforslag om bedre rammevilkår for oppstartsbedrifter og investeringer i teknologi

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 81 0 0

Representantforslag om å reservere anbud for ideelle aktører

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 66 0 0

Representantforslag om å føre økonomisk tilsyn med kommersielle barnehagekjeder på konsernnivå

Stortinget Norge Norway 2024-04-10 69 0 0

Representantforslag om gransking av Birgitte Tengs-saken

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 97 0 0

Representantforslag om å prioritere kraften strengere

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 88 0 0

Representantforslag om kinesisk nedsalg i TikTok

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 99 0 0

Representantforslag om kjernekraft i Norge

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 88 0 0

Representantforslag om å tette skattehull

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 95 0 0

Representantforslag om bedre rammebetingelser for veteran- og entusiastkjøretøy

Stortinget Norge Norway 2024-04-08 74 0 0

Representantforslag om innreise fra palestinere på Gaza med tilknytning til Norge behandles på humanitært grunnlag

Stortinget Norge Norway 2024-03-25 138 0 0

Representantforslag om å evaluere og styrke voldserstatningsordningen

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 113 0 0

Representantforslag om å ta bedre vare på matjorda

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 148 0 0

Representantforslag om mer landbasert mineralutvinning og sirkulærøkonomi

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 111 0 0

Representantforslag om å etablere en nasjonal sikkerhetsstrategi

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 112 0 0

Representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland ut av selskaper som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosettinger

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 117 0 0

Representantforslag om stans av nye hyttefelt

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 131 0 0

Representantforslag om innreise fra folk på Gaza med tilknytning til Norge

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 97 0 0

Representantforslag om å stille alle utvisningssaker der barn er involvert, i bero

Stortinget Norge Norway 2024-03-22 119 0 0

Representantforslag om å redusere bompengebelastningen i Ryfast

Stortinget Norge Norway 2024-03-21 119 0 0

Representantforslag om krav til erstatningskraft for elektrifisering av petroleumsinstallasjoner

Stortinget Norge Norway 2024-03-21 116 0 0

Representantforslag om innføring av et årlig mål for reduksjon av avskoging i Norge

Stortinget Norge Norway 2024-03-20 114 0 0

Representantforslag om å innføre et nasjonalt forbud mot privat bruk av fyrverkeri

Stortinget Norge Norway 2024-03-20 124 0 0

Representantforslag om en uavhengig granskning av Fosen-saken

Stortinget Norge Norway 2024-03-20 115 0 0

Representantforslag om å stille alle utvisningssaker der barn er involvert i bero

Stortinget Norge Norway 2024-03-20 120 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Hege Bae Nyholt, Kathy Lie og Olaug Vervik Bollestad om å innføra nettpornofilter på offentlege og kommunalt eigde nettverk

Stortinget Norge Norway 2024-03-19 113 0 0

Representantforslag om nnføring av et årlig mål for reduksjon av avskoging i Norge

Stortinget Norge Norway 2024-03-18 123 0 0

Representantforslag om en ferdigbehandling av Nasjonal ramme for vindkraft

Stortinget Norge Norway 2024-03-18 111 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Hege Bae Nyholt, Kathy Lie og Olaug Vervik Bollestad å innføra nettpornofilter på offentlege og kommunalt eigde nettverk

Stortinget Norge Norway 2024-03-18 116 0 0

Representantforslag om å styrke nettolønnsordningen for sjøfolk

Stortinget Norge Norway 2024-03-15 116 0 0

Representantforslag om deltakelse i EU-kommisjonens European Industrial Alliance on Small Modular Reactors (SMRs)

Stortinget Norge Norway 2024-03-11 150 0 0

Representantforslag omsorgssektoren

Stortinget Norge Norway 2024-03-11 139 0 0

Representantforslag om konsesjon på datasentre

Stortinget Norge Norway 2024-03-11 133 0 0

Representantforslag omsorgsektoren

Stortinget Norge Norway 2024-03-08 142 0 0

Representantforslag om å gi kommunene mulighet til å forby fyrverkeri

Stortinget Norge Norway 2024-03-08 135 0 0

Representantforslag om deltakelse i EU-kommisjonens European Industrial SMR Alliance

Stortinget Norge Norway 2024-03-08 145 0 0

Representantforslag om en tiltakspakke for å ruste norske kommuner i integreringsarbeidet

Stortinget Norge Norway 2024-03-08 129 0 0

Representantforslag om konsesjon på datasenter

Stortinget Norge Norway 2024-03-08 161 0 0

Representantforslag om videreutvikling av veireformen

Stortinget Norge Norway 2024-03-07 142 0 0

Representantforslag om å innføre inkluderingsmål i statlig og kommunalt arbeidsliv

Stortinget Norge Norway 2024-03-07 126 0 0

Representantforslag om tiltakspakke for å ruste norske kommuner i integreringsarbeidet

Stortinget Norge Norway 2024-03-07 133 0 0

Representantforslag om å gjøre sykehusene til bedre arbeidsgivere

Stortinget Norge Norway 2024-03-06 146 0 0

Representantforslag om å sikre uavhengige utredninger av naturverdier og naturpåvirkning

Stortinget Norge Norway 2024-03-06 130 0 0

Representantforslag om å ta tilbake kontrollen over leiemarkedet

Stortinget Norge Norway 2024-03-06 130 0 0

Representantforslag om å gjøre det straffbart med besittelse og deling av overgrepsmateriale mot dyr

Stortinget Norge Norway 2024-03-01 145 0 0

Representantforslag frå stortingsrepresentantane Birgit Oline Kjerstad, Marian Hussein og Andreas Sjalg Unneland om reell rett til gjenforeining med familie i Gaza

Stortinget Norge Norway 2024-03-01 146 0 0

Representantforslag om å sikre at norsk kommersielt skogbruk bidrar til å nå målene i naturavtalen

Stortinget Norge Norway 2024-03-01 128 0 0

Representantforslag om konkrete tiltak mot æreskriminalitet

Stortinget Norge Norway 2024-02-29 158 0 0

Representantforslag om å styrke kampen mot antisemittisme

Stortinget Norge Norway 2024-02-29 176 0 0

Representantforslag om spesialisthelsetjenestene i Alta og stoppe nedbyggingen av dagkirurgi-tilbudet ved Klinikk Alta

Stortinget Norge Norway 2024-02-28 161 0 0

Representantforslag om en langtidsplan for Norges digitale infrastruktur

Stortinget Norge Norway 2024-02-28 143 0 0

Representantforslag om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket for å bidra til et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse

Stortinget Norge Norway 2024-02-19 158 0 0

Representantforslag om et lærebokløft og mindre og bedre regulert skjermbruk i skolen

Stortinget Norge Norway 2024-02-16 147 0 0

Representantforslag om å øke bestandsmålene for ulv, jerv og gaupe

Stortinget Norge Norway 2024-02-15 139 0 0

Representantforslag om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket, for å bidra et rettferdig system som både sikrer produksjonsgrunnlag og sunn konkurranse

Stortinget Norge Norway 2024-02-15 156 0 0

Representantforslag om utbedring av Veibustkrysset på E39

Stortinget Norge Norway 2024-02-14 128 0 0

Representantforslag om å gi flere mulighet til å få barn

Stortinget Norge Norway 2024-02-12 139 0 0

Representantforslag om forbud mot hawala-virksomhet

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 126 0 0

Representantforslag om opprettelse av psykiatrigrupper i flere politidistrikter

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 129 0 0

Representantforslag Ane Breivik, Abid Raja, Grunde Almeland, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby, André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo om å gi flere mulighet til å få barn

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 167 0 0

Representantforslag omstilling av en oppdrettsnæring i krise

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 124 0 0

Representantforslag om revisjon av Norges dronestrategi

Stortinget Norge Norway 2024-02-09 145 0 0

Representantforslag om å sikre valgfrihet og kvalitet i rusbehandling

Stortinget Norge Norway 2024-02-07 127 0 0

Representantforslag om mulighet for utestengelse av Israel fra Eurovision Song Contest

Stortinget Norge Norway 2024-02-07 160 0 0

Representantforslag om å nedsette en æreskriminalitetskommisjon

Stortinget Norge Norway 2024-02-02 126 0 0

Representantforslag om umiddelbar økning i finansieringen av politiet

Stortinget Norge Norway 2024-02-01 118 0 0

Representantforslag om endringer i jernbanereformen

Stortinget Norge Norway 2024-02-01 127 0 0

Representantforslag om bynasjonalparker

Stortinget Norge Norway 2024-01-31 133 0 0

Representantforslag om tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap

Stortinget Norge Norway 2024-01-22 115 0 0

Representantforslag om en ny arealpolitikk for å stanse nedbygging av norsk natur

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 132 0 0

Representantforslag om utslippskrav til kjøretøy ved offentlig anskaffelse til veitransport

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 137 0 0

Representantforslag om å sikre krigsseilerne en verdig alderdom

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 131 0 0

Representantforslag om foreldelse av fordringer

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 124 0 0

Representantforslag om bedre forebygging og bekjempelse av vold mot og drap av kvinner

Stortinget Norge Norway 2024-01-19 123 0 0

Representantforslag om fullfinansiering av statlig påførte utgifter til kommunene

Stortinget Norge Norway 2024-01-18 131 0 0

Representantforslag om en rausere pleiepengeordning

Stortinget Norge Norway 2024-01-18 129 0 0

Representantforslag om sikre krigsseilerne en verdig alderdom

Stortinget Norge Norway 2024-01-18 123 0 0

Representantforslag om å oppheve godkjenning av endret veinormal

Stortinget Norge Norway 2024-01-11 120 0 0

Representantforslag om fritak for skatt på egenprodusert strøm til eget forbruk

Stortinget Norge Norway 2024-01-08 124 0 0

Representantforslag om Fritak for skatt på egenprodusert strøm til eget forbruk

Stortinget Norge Norway 2024-01-05 124 0 0

Representantforslag om å prisjustere dagens alternativkostnad

Stortinget Norge Norway 2023-12-21 134 0 0

Representantforslag om å sikre at Statens pensjonsfond utland trekker sine investeringer ut av selskaper som bryter grunnleggende arbeidstakerrettigheter

Stortinget Norge Norway 2023-12-21 136 0 0

Representantforslag om ytterligere tiltak for å bekjempe vold og trusler i norsk skole

Stortinget Norge Norway 2023-12-21 118 0 0

Representantforslag om å styrke logopeddekningen

Stortinget Norge Norway 2023-12-21 130 0 0

Representantforslag om en uavhengig og helhetlig evaluering av Norges engasjement i Afghanistan

Stortinget Norge Norway 2023-12-20 117 0 0

Representantforslag om vern av naturskog og gammelskog

Stortinget Norge Norway 2023-12-20 117 0 0

Representantforslag om å styrke tolketjenesten

Stortinget Norge Norway 2023-12-18 133 0 0

Representantforslag om å forlenge permitteringsperioden og holde byggeaktiviteten oppe for å beholde fagarbeidere i byggenæringen

Stortinget Norge Norway 2023-12-18 106 0 0

Representantforslag Mímir Kristjánsson, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund og Geir Jørgensen om å forlenge permitteringsperioden og holde byggeaktiviteten oppe for å beholde fagarbeidere i byggenæringen

Stortinget Norge Norway 2023-12-15 134 0 0

Representantforslag om å stenge ned oljefeltene Brage, Statfjord, Ula og Draugen

Stortinget Norge Norway 2023-12-15 114 0 0

Representantforslag om å styrke rettssikkerheten til barn i konflikt med loven

Stortinget Norge Norway 2023-12-15 129 0 0

Representantforslag om tiltak for å forberede Norge på en mulig flyktningkrise

Stortinget Norge Norway 2023-12-13 128 0 0

Representantforslag om opprettelse av asylmottak i tredjeland

Stortinget Norge Norway 2023-12-13 127 0 0

Representantforslag om forutsigbarhet for frivilligheten

Stortinget Norge Norway 2023-12-11 129 0 0

Representantforslag om en norsk antikorrupsjonsetat

Stortinget Norge Norway 2023-12-06 135 0 0

Representantforslag om å stoppe veksten av private helseforsikringer og unngå amerikanisering av helsevesenet

Stortinget Norge Norway 2023-12-06 145 0 0

Representantforslag om å stanse videre innføring av Helseplattformen og vurdere andre alternativer der den er tatt i bruk

Stortinget Norge Norway 2023-12-05 133 0 0

Representantforslag om bedring av arbeidsvilkår i luftfarten

Stortinget Norge Norway 2023-12-01 130 0 0

Representantforslag om straffetiltak mot Israels folkerettsbrudd og menneskerettighetsbrudd på Gaza

Stortinget Norge Norway 2023-11-29 149 0 0

Representantforslag om reell tilgang på høyere utdanning for studenter med funksjonshindring

Stortinget Norge Norway 2023-11-29 130 0 0

Representantforslag om anerkjennelse av Den islamske statens angrep på jesidiene som et folkemord og norsk støtte til rehabilitering av de overlevende ofrene

Stortinget Norge Norway 2023-11-29 119 0 0

Representantforslag om et flerårig program for støtte til humanitær hjelp og gjenoppbygging av Palestina

Stortinget Norge Norway 2023-11-24 124 0 0

Representantforslag om å innføre sorgpermisjon for foreldre som har mistet barn

Stortinget Norge Norway 2023-11-24 121 0 0

Representantforslag om Norges neste steg for kunstig intelligens

Stortinget Norge Norway 2023-11-24 124 0 0

Representantforslag om å ikke ha bedre ytelser for flyktninger i Norge enn i Danmark og Sverige

Stortinget Norge Norway 2023-11-24 120 0 0

Representantforslag om humanitær innsats for å evakuere skadde barn på Gazastripen og tilby dem helsehjelp

Stortinget Norge Norway 2023-11-23 127 0 0

Representantforslag om trygge boliger for alle

Stortinget Norge Norway 2023-11-23 130 0 0

Representantforslag om økt åpenhet, mer brukerinvolvering og strenge krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår i de offentlig finansierte velferdstjenestene

Stortinget Norge Norway 2023-11-23 128 0 0